simón.jpg

Per a identificar les notes sol la mi amb el joc del simon