Simón s-l-m

Per a identificar les notes sol la mi amb el joc del simon