Bibliojocs
FORMULARI PER AFEGIR RECURSOS A BIBLIOJOCS
NOM RECURS 
ENLLAÇ 
DESCRIPCIÓ DEL RECURS


SELECCIONA EL NIVELL EDUCATIU PER AL RECURS

INFANTIL CASTELLÀ
3 Medio físico y social                 3 Lógica Matemática                 3 Lectoescritura                 3 Otras
4 Medio físico y social                 4 Lógica Matemática                 4 Lectoescritura                 4 Otras
5 Medio físico y social                 5 Lógica Matemática                 5 Lectoescritura                 5 Otras

INFANTIL VALENCIÀ
3 Medi físic i social                 3 Lògica Matemàtica                 3 Lectoescritura                 3 Altres
4 Medi físic i social                 4 Lògica Matemàtica                 4 Lectoescritura                 4 Altres
5 Medi físic i social                 5 Lògica Matemàtica                 5 Lectoescritura                 5 Altres

PRIMÀRIA CASTELLÀ
Ciclo 1-Medio                 Ciclo 1-Matemáticas                 Ciclo 1-Lenguaje                 Ciclo 1-Otras
Ciclo 2-Medio                 Ciclo 2-Matemáticas                 Ciclo 2-Lenguaje                 Ciclo 2-Otras
Ciclo 3-Medio                 Ciclo 3-Matemáticas                 Ciclo 3-Lenguaje                 Ciclo 3-Otras

PRIMÀRIA VALENCIÀ
Cicle 1-Medi                 Cicle 1-Matemàtiques                 Cicle 1-Llenguatge                 Cicle 1-Altres
Cicle 2-Medi                 Cicle 2-Matemàtiques                 Cicle 2-Llenguatge                 Cicle 2-Altres
Cicle 3-Medi                 Cicle 3-Matemàtiques                 Cicle 3-Llenguatge                 Cicle 3-Altres

ESPECIALITATS CASTELLÀ                                   ESPECIALITATS VALENCIÀ                                   INGLÉS
Ed. física 1                 Música 1                 Ed. física 1                 Música 1                 Inglés 1
Ed. física 2                 Música 2                 Ed. física 2                 Música 2                 Inglés 2
Ed. física 3                 Música 3                 Ed. física 3                 Música 3                 Inglés 3
IMATGE